Image

НАЗАД


СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ ПО НИВОИМА СТУДИЈА

I циклус # II циклус # III циклусПРВИ ЦИКЛУС СТУДИЈА (ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ)

Електротехнички факултет
Студијски програм Звање које се стиче завршетком студијског програма
Аутоматика и електроника Дипломирани инжењер електротехнике - 240 ECTS - Аутоматика и електроника
Електроенергетика Дипломирани инжењер електротехнике - 240 ECTS - Електроенергетика
Рачунарство и информатика Дипломирани инжењер електротехнике - 240 ECTS - Рачунарство и информатика
Аутоматика и електроника на енглеском језику (Automatics and Electronics) Bachelor of Electrical Engineering - 240 ECTS - Automation and Electronics
Електроенергетика на енглеском језику (Electroenergetics) Bachelor of Electrical Engineering - 240 ECTS - Electroenergetics
Рачунарство и информатика на енглеском језику (Computer Science and Informatics) Bachelor of Electrical Engineering - 240 ECTS - Computer Science and Informatics

Филозофски факултет Пале
Студијски програм Звање које се стиче завршетком студијског програма
Историјa и археологија Дипломирани историчар и археолог - 240 ECTS
Филозофија Дипломирани професор филозофије - 240 ECTS
Социологија Дипломирани социолог - 240 ECTS
Дипломирани социолог - Социјални рад - 240 ECTS
Новинарствo и односи са јавношћу Дипломирани новинар и комуниколог за односе с јавношћу - 240 ECTS
Педагогија Дипломирани педагог - 240 ECTS
Српски језик и књижевност Дипломирани професор српског језика и књижевности - 240 ECTS
Енглески језик и књижевност Дипломирани професор енглеског језика и књижевности - 240 ECTS
Географија Дипломирани географ - 240 ECTS
Дипломирани географ - 240 ECTS - Аналитичар животне средине
Математика и физика Дипломирани професор математике и физике - 240 ECTS
Математика и рачунарство Дипломирани професор математике и рачунарства - 240 ECTS
Психологија Дипломирани психолог - 240 ECTS
Њемачки језик и књижевност Дипломирани професор њемачког језика и књижевности - 240 ECTS
Руски језик и књижевност и међународни политички односи Професор руског језика и књижевности и политиколог за међународне односе - 240 ECTS
Политикологија и међународни односи Дипломирани политиколог - 240 ECTS
Дипломирани политиколог - 240 ECTS - Међународни односи
Општа књижевност и библиотекарство Дипломирани компаративиста и библиотекар - 240 ECTS
Општа књижевност и театрологија Дипломирани компаративиста и теaтролог - 240 ECTS
Кинески и енглески језик и књижевности Дипломирани професор кинеског и енглеског језика и књижевности - 240 ECTS

Академија ликовних умјетности Требиње
Студијски програм Звање које се стиче завршетком студијског програма
Ликовна умјетност Дипломирани ликовни умјетник - 240 ECTS - Сликар
Дипломирани ликовни умјетник - 240 ECTS - Вајар
Дипломирани ликовни умјетник - 240 ECTS - Графичар
Дипломирани графички дизајнер - 240 ECTS

Економски факултет Пале
Студијски програм Звање које се стиче завршетком студијског програма
Економија
- Дигитална трансформација
- Економска анализа и политика
- Рачуноводство и ревизија
- Економија и бизнис
- Финансије и банкарство
Дипломирани економиста - 240 ECTS
Туризам и хотелијерство
- Менаџмент у туризму
- Менаџмент у хотелијерству
Дипломирани економиста за туризам и хотелијерство - 240 ECTS

Економски факултет Брчко
Студијски програм Звање које се стиче завршетком студијског програма
Економија Дипломирани економиста - 240 ECTS

Машински факултет
Студијски програм Звање које се стиче завршетком студијског програма
Машинство
- Производно машинство
- Машинске конструкције и развој производа
- Енергетско процесно машинство
Диплoмирани инжењер машинства - 240 ECTS - Производно машинство
Дипломирани инжењер машинства - 240 ECTS - Машинске конструкције и развој производа
Дипломирани инжењер машинства - 240 ECTS - Енергетско процесно машинство

Медицински факултет Фоча
Студијски програм Звање које се стиче завршетком студијског програма
Медицина Доктор медицине - 360 ECTS
Стоматологија Доктор стоматологије - 360 ECTS
Здравствена њега Дипломирани медицинар здравствене његе - 240 ECTS
Дипломирани анестетичар - 240 ECTS
Дипломирани медицинско-лабораторијски технолог - 240 ECTS
Дипломирана стоматолошка сестра - 240 ECTS
Специјална едукација и рехабилитација Дипломирани логопед - 240 ECTS - Логопедија и сурдоаудиологија
Дипломирани специјални едукатор и рехабилитатор - 240 ECTS Развојни поремећаји (по завршетку друге године студија, студент се опредјељује за један од модула)
Медицина на енглеском језику (Medicine) Medical doctor - 360 ECTS
Стоматологија на енглеском језику (Dentistry) Dentistry doctor - 360 ECTS

Пољопривредни факултет
Студијски програм Звање које се стиче завршетком студијског програма
Пољопривреда (Источно Сарајево и Бијељина) Дипломирани инжењер пољопривреде - 240 ECTS
Шумарство (Власеница) Дипломирани инжењер шумарства - 240 ECTS

Правни факултет
Студијски програм Звање које се стиче завршетком студијског програма
Право (Пале и Бијељина) Дипломирани правник - 240 ECTS

Технолошки факултет Зворник
Студијски програм Звање које се стиче завршетком студијског програма
Хемијско инжењерство и технологија
- Прехрамбена технологија
- Хемијско процесно инжењерство и технологија
- Инжењерство заштите животне средине
- Заштита на раду и заштита од пожара
Дипломирани инжењер технологије - 240 ECTS - Прехрамбена технологија
Дипломирани инжењер технологије - 240 ECTS - Хемијско процесно инжењерство и технологија
Дипломирани инжењер технологије - 240 ECTS - Инжењерство заштите животне средине
Дипломирани инжењер технологије - 240 ECTS - Заштита на раду и заштита од пожара
Биологија Дипломирани професор биологије - 240 ECTS
Хемијско инжењерство и технологија на енглеском језику
(Chemical engineering and technology
- Food Technology
- Chemical process engineering and technology)
Graduated Engineer of Technology - 240 ECTS - Food Technology
Graduated Engineer of Technology - 240 ECTS - Chemical Process Engineering and Technology

Педагошки факултет Бијељина
Студијски програм Звање које се стиче завршетком студијског програма
Разредна настава Дипломирани професор разредне наставе - 240 ECTS
Предшколско образовање Дипломирани васпитач предшколске дјеце - 240 ECTS
Техничко образовање и информатика Дипломирани професор техничког образовања и информатике - 180 ECTS

Православни богословски факултет „Свети Василије Острошки“ Фоча
Студијски програм Звање које се стиче завршетком студијског програма
Православна теологија Дипломирани теолог - 240 ECTS
Богословско-пастирски Дипломирани теолог - 240 ECTS

Факултет физичког васпитања и спорта
Студијски програм Звање које се стиче завршетком студијског програма
Физичко васпитање Дипломирани професор физичког васпитања - 240 ECTS
Спорт Дипломирани тренер (дипломирани тренер кошарке, дипломирани тренер одбојке, дипломирани тренер рукомета, дипломирани тренер фудбала, дипломирани тренер каратеа, дипломирани тренер џуда, дипломирани тренер алпског скијања, дипломирани тренер нордијског скијања и дипломирани тренер спортске рекреације, дипломирани тренер атлетике) - 180 ECTS

Факултет за производњу и менаџмент Требиње
Студијски програм Звање које се стиче завршетком студијског програма
Индустријски менаџмент Дипломирани инжењер индустријског инжењерства и менаџмента - 240 ECTS
Индустријско инжењерство за енергетику Дипломирани инжењер индустријског инжењерства за енергетику - 240 ECTS

Музичка академија
Студијски програм Звање које се стиче завршетком студијског програма
Вокално-инструментални Дипломирани музички умјетник - 240 ECTS - Соло пјевач
Дипломирани музички умјетник - 240 ECTS - Пијаниста
Дипломирани музички умјетник - 240 ECTS - Акордеониста
Дипломирани музички умјетник - 240 ECTS - Виолиниста
Дипломирани музички умјетник - 240 ECTS - Виолиста
Дипломирани музички умјетник - 240 ECTS - Флаутиста
Дипломирани музички умјетник - 240 ECTS - Гитариста
Музичко-педагошко теоријски Дипломирани композитор - 240 ECTS
Дипломирани музички умјетник - 240 ECTS - Музички педагог
Дипломирани музички умјетник - 240 ECTS - Црквени музичар (педагог, појац и диригент црквеног хора)
Вокално-инструментални на руском језику Дипломирани музички умјетник - 240 ECTS - Соло пјевач
Дипломирани музички умјетник - 240 ECTS - Пијаниста
Дипломирани музички умјетник - 240 ECTS - Акордеониста
Дипломирани музички умјетник - 240 ECTS - Виолиниста
Дипломирани музички умјетник - 240 ECTS - Виолиста
Дипломирани музички умјетник - 240 ECTS - Флаутиста
Дипломирани музички умјетник - 240 ECTS - Гитариста

Факултет пословне економије
Студијски програм Звање које се стиче завршетком студијског програма
Пословна економија Дипломирани економиста - 240 ECTS

Саобраћајни факултет Добој
Студијски програм Звање које се стиче завршетком студијског програма
Саобраћај
- Друмски и градски саобраћај
- Жељезнички саобраћај
- Поштански саобраћај
- Телекомуникације
- Логистика
- Телекомуникације и поштански саобраћај
- Информатика у саобраћају
- Саобраћајнице - Моторна возила
Дипломирани инжењер саобраћаја - 240 ECTS - Друмски и градски саобраћај
Дипломирани инжењер саобраћаја - 240 ECTS - Жељезнички саобраћај
Дипломирани инжењер саобраћаја - 240 ECTS - Ваздушни саобраћај
Дипломирани инжењер саобраћаја - 240 ECTS - Логистика
Дипломирани инжењер саобраћаја - 240 ECTS - Телекомуникације и поштански саобраћај
Дипломирани инжењер саобраћаја - 240 ECTS - Информатика у саобраћају
Дипломирани инжењер саобраћаја - 240 ECTS - Саобраћајнице
Дипломирани инжењер саобраћаја - 240 ECTS - Моторна возила

ДРУГИ ЦИКЛУС СТУДИЈА (МАСТЕР СТУДИЈЕ)

Електротехнички факултет
Студијски програм Звање које се стиче завршетком студијског програма
Аутоматика и електроника Мастер електротехнике - 300 ECTS - Аутоматика и електроника
Електроенергетика Мастер електротехнике - 300 ECTS - Електроенергетика
Рачунарска техника и информатика Мастер електротехнике - 300 ECTS - Рачунарство и информатика
Обновљиви извори енергије и паметне елекроенергетске мреже Мастер електротехнике – обновљиви извори енергије и паметне електоренергетске мреже 300 ECTS

Филозофски факултет Пале
Студијски програм Звање које се стиче завршетком студијског програма
Историјa Мастер историје - 300 ECTS
Филозофија Мастер филозофије - 300 ECTS
Социологија Мастер социологије - 300 ECTS
Новинарствo Мастер комуникологије - 300 ECTS
Педагогија Мастер педагогије - 300 ECTS
Српски језик и књижевност Мастер српског језика и књижевности - 300 ECTS
Општа књижевност и библиотекарство Мастер библиотекарства - 300 ECTS
Енглески језик и књижевност Мастер енглеског језика и књижевности - 300 ECTS
Математика и физика Мастер математике - 300 ECTS
Мастер физике - 300 ECTS
Математика и рачунарство Мастер математике - 300 ECTS
Мастер информатике - 300 ECTS
Психологија Мастер психологије - 300 ECTS
Географија Мастер географије - 300 ECTS
Руски и српски језик и књижевност Мастер руског и српског језика и књижевности - 300 ECTS
Кинески и енглески језик и књижевност Мастер кинеског језика и књижевности - 300 ECTS
Њемачки језик и књижевност Мастер њемачког језика и књижевности - 300 ECTS

Академија ликовних умјетности Требиње
Студијски програм Звање које се стиче завршетком студијског програма
Ликовна умјетност Мастер графике - 300 ECTS
Мастер сликарства - 300 ECTS
Мастер вајарства - 300 ECTS
Мастер грaфичког дизајна - 300 ECTS

Економски факултет Пале
Студијски програм Звање које се стиче завршетком студијског програма
Финансије Мастер економије - 300 ECTS - Финансије
Пословно управљање Мастер економије - 300 ECTS - Пословно управљање
Макроекономија, реформе и бизнис Мастер економије - 300 ECTS - Макроекономија, реформе и бизнис
Квантитативна економија Мастер економије - 300 ECTS - Квантитативна економија
Економски развој Мастер економије - 300 ECTS - Економски развој БиХ
Туризам и хотелијерство Мастер економије - 300 ECTS - Туризам и хотелијерство

Економски факултет Брчко
Студијски програм Звање које се стиче завршетком студијског програма
Финансијски и банкарски менаџмент Мастер економије - 300 ECTS
Маркетинг и менаџмент Мастер економије - 300 ECTS

Машински факултет
Студијски програм Звање које се стиче завршетком студијског програма
Машинство
- Производно машинство
- Инжењерски дизајн и примијењена механика
- Термоенергетика и процесно машинство
Мастер машинства - 300 ECTS - Производно машинство
Мастер машинства - 300 ECTS - Инжењерски дизајн и примијењена механика
Мастер машинства - 300 ECTS - Термоенергетика и процесно машинство

Правни факултет
Студијски програм Звање које се стиче завршетком студијског програма
Право (Пале и Бијељина)
- Јавно право
- Грађанско право-грађанскоправни модул
- Грађанско право-привредноправни модул
- Кривично право
Мастер права - 300 ECTS - Јавно право
Мастер права - 300 ECTS - Грађанско право
Мастер права - 300 ECTS - Кривично право

Технолошки факултет Зворник
Студијски програм Звање које се стиче завршетком студијског програма
Хемијско инжењерство и технологија
- Прехрамбена технологија
- Хемијско процесно инжењерство и технологија
- Инжењерство заштите животне средине
- Заштита на раду и заштита од пожара
Мастер прехрамбеног инжењерства - 300 ECTS
Мастер хемијског инжењерства - 300 ECTS
Мастер заштите животне средине – 300 ECTS
Мастер заштите на раду и заштите од пожара - 300 ECTS
Еколошки мониторинг слатких вода Мастер екологије - 300 ECTS

Православни богословски факултет „Свети Василије Острошки“ Фоча
Студијски програм Звање које се стиче завршетком студијског програма
Теологија Мастер теологије - 300 ECTS
Међурелигијски студији и изградња мира Мастер међурелигијских студија и изградње мира - 300 ЕCTS

Факултет физичког васпитања и спорта
Студијски програм Звање које се стиче завршетком студијског програма
Физичко васпитање Мастер физичког васпитања - 300 ECTS
Спорт Мастер спорта - 300 ECTS
Мастер спортске рекреације - 300 ECTS

Факултет за производњу и менаџмент Требиње
Студијски програм Звање које се стиче завршетком студијског програма
Индустријски менаџмент Мастер индустријског инжењерства и менаџмента - 300 ЕСТS
Индустријско инжењерство за енергетику Мастер индустријског инжењерства за енергетику - 300 ECTS

Музичка академија
Студијски програм Звање које се стиче завршетком студијског програма
Вокално-инструментални Мастер соло пјевања - 300 ECTS
Мастер клавира - 300 ECTS
Мастер хармонике - 300 ECTS
Мастер виолине - 300 ECTS
Мастер виоле - 300 ECTS
Мастер флауте - 300 ECTS
Мастер гитаре - 300 ECTS
Музичко-педагошко теоријски Мастер музичке педагогије - 300 ECTS
Мастер композиције - 300 ECTS
Мастер црквеног појања - 300 ECTS

Факултет пословне економије
Студијски програм Звање које се стиче завршетком студијског програма
Међународна економија Мастер економије - 300 ECTS - Међународна економија
Финансије, банкарство и осигурање Мастер економије - 300 ECTS - Финансије, банкарство и осигурање
Дигитална економија Мастер економије - 300 ECTS - Дигитална економија

Саобраћајни факултет Добој
Студијски програм Звање које се стиче завршетком студијског програма
Саобраћај
- Друмски и градски саобраћај
- Жељезнички саобраћај
- Телекомуникације
- Логистика
Мастер саобраћаја - 300 ECTS - Друмски и градски саобраћај
Мастер саобраћаја - 300 ECTS - Жељезнички саобраћај
Мастер саобраћаја - 300 ECTS - Телекомуникације
Мастер саобраћаја - 300 ECTS - Логистика

Пољопривредни факултет
Студијски програм Звање које се стиче завршетком студијског програма
Пољопривреда
- Биљна производња
- Анимална производња
- Агроекономика и рурални развој
Mастер пољопривреде - 300 ECTS - Биљна производња
Mастер пољопривреде - 300 ECTS - Анимална производња
Mастер пољопривреде - 300 ECTS - Агроекономика и рурални развој
Шумарство
- Екологија и заштита шума
- Оснивање и газдовање шумама
- Заштићена шумска подручја и споредни шумски производи
Mастер шумарства - 300 ECTS - Екологија и заштита шума
Mастер шумарства - 300 ECTS - Оснивање и газдовање шумама
Mастер шумарства - 300 ECTS - Заштићена шумска подручја и споредни шумски производи

Педагошки факултет Бијељина
Студијски програм Звање које се стиче завршетком студијског програма
Разредна настава Мастер разредне наставе - 300 ECTS
Предшколско васпитање и образовање - двогодишњи Мастер предшколског васпитања - 300 ECTS
Предшколско васпитање и образовање - једногодишњи Мастер предшколског васпитања - 300 ECTS
Информатика у образовању Мастер информатике у образовању - 300 ECTS

Медицински факултет Фоча
Студијски програм Звање које се стиче завршетком студијског програма
Здравствена њега 300 ECTS – мастер здравствене његе
Специјална едукација и рехабилитација 300 ECTS, 1 година, два смјера:
Мастер логопедије – логопедија и сурдоаудиологија
Мастер развојних поремећаја – развојни поремећаји

ТРЕЋИ ЦИКЛУС СТУДИЈА (ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ)

Филозофски факултет Пале
Студијски програм Звање које се стиче завршетком студијског програма
Филологија Доктор филолошких наука - 480 ECTS
(у зависности од смјера, додаје се одредница, нпр. србистика-лингвистика или србистика-књижевност, односно русистика...)
Филозофија Доктор филозофских наука - 480 ECTS
Математика Доктор математичких наука - 480 ECTS

Медицински факултет Фоча
Студијски програм Звање које се стиче завршетком студијског програма
Биомедицинске науке Доктор биомедицинских наука – 540 ECTS

Електротехнички, Машински и Медицински факултет
Студијски програм Звање које се стиче завршетком студијског програма
Биоинжињеринг и медицинска информатика Доктор наука из области биоинжињеринга и медицинске информатике

Пољопривредни факултет
Студијски програм Звање које се стиче завршетком студијског програма
Управљање прехрамбеним ланцем Доктор наука из области пољопривреде - 480 ECTS - производни ризици, биосигурност и технологија у пољопривреди

Технолошки факултет Зворник
Студијски програм Звање које се стиче завршетком студијског програма
Хемијско инжењерство и технологија Доктор наука из хемијског инжењерства - 480 ECTS*
Доктор наука из прехрамбеног инжењерства - 480 ECTS*
Доктор наука из хемијских технологија - 480 ECTS*
Доктор наука из прехрамбених технологија - 480 ECTS*
*у зависности од области истраживања за коју се кандидат опредијели
Управљање прехрамбеним ланцем Доктор наука из области прехрамбене технологије – 480 ECTS – управљање безбједношћу и квалитетом хране

Саобраћајни факултет Добој
Студијски програм Звање које се стиче завршетком студијског програма
Саобраћај Доктор саобраћајних наука - 480 ECTS за област друмски саобраћај и транспорт
Доктор саобраћајних наука - 480 ECTS за област жељезнички саобраћај и транспорт
Доктор саобраћајних наука - 480 ECTS за област телекомуникационог саобраћаја и транспорта
Доктор саобраћајних наука - 480 ECTS за област поштанског саобраћаја и транспорта
Доктор саобраћајних наука - 480 ECTS за област саобраћајне логистике

Факултет физичког васпитања и спорта
Студијски програм Звање које се стиче завршетком студијског програма
Физичко васпитање Доктор наука физичког васпитања - 480 ECTS

Педагошки факултет Бијељина
Студијски програм Звање које се стиче завршетком студијског програма
Методика разредне наставе Доктор наука - методика разредне наставе математике - 480 ECTS
Доктор наука - методика разредне наставе природе и друштва - 480 ECTS
Доктор наука - методика разредне наставе физичког васпитања - 480 ECTS
Православни богословски факултет „Свети Василије Острошки“ Фоча
Студијски програм Звање које се стиче завршетком студијског програма
Теологија Доктор теолошких наука - 480 ECTS
Правни факултет
Студијски програм Звање које се стиче завршетком студијског програма
Право Доктор правних наука - 480 ECTS - Јавноправне науке
Доктор правних наука - 480 ECTS - Грађанскоправне науке
Доктор правних наука - 480 ECTS - Пословноправне науке

© 1992-2024. Универзитет у Источном Сарајеву. Сва права задржана. Дизајн УРЦ.