Image

НАЗАД


ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА УПИС У АКАДЕМСКУ 2022/23. ГОДИНУ


Расписан је конкурс за упис студената у прву годину првог, другог и трећег циклуса студија у академској 2022/2023. години на Универзитету у Источном Сарајеву.

Пријављивање кандидата за упис у прву годину првог циклуса студија на свим организационим јединицима Универзитета у Источном Сарајеву почиње 20.06.2022. године, а завршава 24.06.2022. године (пријем докумената се врши сваки радни дан).

Полагање пријемног испита обавиће се 27.06.2022. године са почетком у 9,00 часова. На Медицинском факултету, Музичкој академији и Академији ликовних умјетности Универзитета у Источном Сарајеву пријемни испит ће бити одржан и 27. и 28. 06. са почетком у 9,00 часова.

Термин полагања пријeмног испита за студијски програм Медицина на енглеском језику на Универзитету у Источном Сарајеву биће накнадно објављен.

Објављивање резултата конкурса је 29.06.2022. године до 14,00 часова. Упис примљених кандидата почиње 04.07.2022. године, а завршава се 08.07.2022. године.

Други уписни рок организоваће чланице Универзитета у Источном Сарајеву које у првом року не упишу планирани број студената.

Пријављивање кандидата почиње 29.08.2022. године, а завршава 02.09.2022. године.

Полагање пријемног испита је 05.09.2022. године са почетком у 9,00 часова на свим чланицама високошколске установе (на Музичкој академији и Академији ликовних умјетности Универзитета у Источном Сарајеву пријемни испит биће одржан 05.09. и 06.09.2022. године са почетком у 9.00 часова).

Факултети који нису попунили слободна мјеста у другом уписном року Универзитета у Источном Сарајеву могу организовати и трећи уписни рок по распореду који сами утврде, а на начин да се упис студената заврши до 30.09.2022. године. Објављивање резултата конкурса је до 07.09.2022. године до 14,00 часова, а упис примљених кандидата почиње 12.09.2022. године, а завршава 16.09.2022. године.

Конкурсни рокови – други и трећи циклус студија

Конкурс за упис студената на други и трећи циклус студија отворен је од 20.06.2022. године до 21.10.2022. године, до када ће кандидати моћи предати своје пријаве.

На Универзитету у Источном Сарајеву полагање пријемног испита на другом циклусу студија обавиће се 24. 10. 2022. године са почетком у 9.00 часова, док је објављивање резултата конкурса 26. 10. 2022. године до 14.00 часова.

Упис примљених кандидата на другом и трећем циклусу студија почиње 27. 10. 2022. године и завршава се 31. 10. 2022. године.

На Електротехничком факултету Универзитета у Источном Сарајеву кандидати који конкуришу за упис на други циклус студија не полажу квалификациони испит. Кандидати ће бити рангирани по успјеху на првом циклусу студија појединачно за сваки студијски програм.

Факултети Универзитета у Источном Сарајеву који нису попунили слободна мјеста у првом уписном року другог и трећег циклуса студија могу организовати и други уписни рок по распореду који сами утврде, а на начин да се упис студената заврши до 15.11.2022. године.

Опште одредбе

Основни услов за упис на студијске програме прве године првог циклуса студија је завршено четворогодишње средњошколско образовање у Републици Српској и Босни и Херцеговини, или еквивалентно образовање у иностранству.

Кандидати који конкуришу за упис, полажу пријемни испит или испит за провјеру склоности и способности.

Детаљније информације о условима уписа на сва три циклуса студија у академској 2022/2023. години можете погледати у КОНКУРСУ.

Посебне одредбе за први и други циклус студија

Општи и посебни услови за упис на трећи циклус студија

Oдлука Владе Републике Српске о висини школарине за редовне студенте на студијским програмима првог и другог циклуса студија за академску 2022/2023. годину

Одлука Управног одбора о висини школарине за студенте који самофинансирају своје школовање, за ванредне студенте и студенте стране држављане за академску 2022/2023. годину


© 1992-2022. Универзитет у Источном Сарајеву. Сва права задржана. Дизајн УРЦ.