Image

НАЗАД


МЕЂУНАРОДНА РАЗМЈЕНА СТУДЕНАТА


Image

Захваљујући развијеној међународној сарадњи, наши студенти имају могућност да проведу дио свог школовања у иностранству и на тај начин прошире своје знање, упознају се са другим културама и овладају вјештинама које су од важности за будуће запослење. Повезани смо са преко 100 високо рангираних универзитета и можемо вам пружити прилику да један дио школовања проведете у земљама Европе и свијета. У претходних 5 година више од 400 студената Универзитета у Источном Сарајеву је учествовало у различитим облицима размјене. На располагању су вам различити начини финансирања размјене студената као што су ERASMUS+ и CEEPUS програми, конкурси и стипендије (https://www.ues.rs.ba/medjunarodna-saradnja/).


© 1992-2024. Универзитет у Источном Сарајеву. Сва права задржана. Дизајн УРЦ.